Propozycje tematów prac magisterskich dla kierunku Informatyka Stosowana PDF Drukuj Email
Wpisany przez Joanna Szyndler   
środa, 26 kwietnia 2017 20:24

Temat pracy

Promotor pracy

Temat wybrany/wolny

1

Opracowanie modelu matematycznego wewnętrznego źródła ciepła generowanego przemianą fazową w stali w stanie stałym.

 • Określenie wymiarów płyty i jej podziału na elementy skończone
 • określenie parametrów termofizycznych płyty
 • określenie warunków brzegowych wymiany ciepła
 • określenie mocy wewnętrznego źródła ciepła generowanego przemianą fazową w stanie stałym
 • wykonanie obliczeń temperatury płyty metodą elementów skończonych
 • opracowanie wyników i ich analiza

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Malinowski

wolny

2

Opracowanie modelu warunków brzegowych wymiany ciepła na powierzchni rury użebrowanej zewnętrznie i wewnętrznie oraz dobór optymalnych wymiarów żeber.

 • określenie geometrii obiektu w metodzie elementów skończonych
 • określenie parametrów termofizycznych obiektu
 • określenie warunków brzegowych wymiany ciepła
 • określenie wymiarów żebra wewnętrznego i zewnętrznego
 • wykonanie obliczeń metodą elementów skończonych zmian temperatury obiektu
 • opracowanie wyników i ich analiza

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Malinowski

zarezerwowany

3

Symulacja wymiany ciepła i przepływu w ośrodkach porowatych metodą siatkową Boltzmanna.

Dr inż. Robert Straka

wolny

4

Badanie numeryczne przepływu spalin w złożu pieca szybowego metodą siatkową Boltzmanna.

Dr inż. Robert Straka

wolny

5

Symulacja przepływu spalin i wymiany ciepła w piecu grzewczym metodą siatkową Boltzmanna.

Dr inż.  Robert Straka

wolny

6

Modelowanie wymiany ciepła metodą siatkową Boltzmanna.

Dr inż.  Robert Straka

wolny

7

Wyznaczenie funkcji rozkładu odbicia światła od powierzchni na podstawie analizy zdjęć.

Prof. dr hab. inż. Dmytro Svyetlichnyy

wolny

8

Opracowanie modelu radiacyjnego nagrzewania (światłem).

Prof. dr hab. inż. Dmytro Svyetlichnyy

wolny

9

Opracowanie systemu do modelowania przemiany fazowej za pomocą CA i LBM.


Prof. dr hab. inż. Dmytro Svyetlichnyy

wolny

10

Modelowanie krzepnięcia materiału za pomocą CA i LBM.

Prof. dr hab. inż. Dmytro Svyetlichnyy

wolny

11

Modelowanie topnienia materiału za pomocą CA i LBM.


Prof. dr hab. inż. Dmytro Svyetlichnyy

wolny

12

Modelowanie wrzenia pęcherzykowego wody za pomocą CA i LBM.


Prof. dr hab. inż. Dmytro Svyetlichnyy

wolny

13

Termodynamiczne modelowanie spalania metanu w pętli chemicznej.

Obliczenia termodynamiczne w oparciu o minimalizacje energii swobodnej Gibbsa.

Cel pracy: wskazać najlepszy nośnik tlenu dla zadanych warunków procesowych.

W zakresie temperatur od 500 - 1200oC dla pięciu nośników tlenu należy obliczyć:

a)wydajności utworzonych produktów reakcji CO2, H2O, (H2+CO),

b)poziom redukcji nośników,

c)stopień konwersji metanu.

dr inż. Wojciech Jerzak

wolny

14

Modelowanie równowagi termodynamicznej podczas spalanie gazu ziemnego w pętli chemicznej.

Obliczenia termodynamiczne w oparciu o minimalizacje energii swobodnej Gibbsa.

Cel pracy:

W zakresie temperatur od 500 - 1200oC należy obliczyć:

a)wartości stałych równowagi dla wybranych nośników tlenu,

b)równowagowy skład produktów reakcji spalania,

c)efektywność spalania.

dr inż. Wojciech Jerzak

wolny

15 Opracowanie modeli matematycznych warunku brzegowego wymiany ciepła pomiędzy spalinami i ścianą pieca i ich implementacja w kodzie elementów skończonych. dr hab. inż. Beata Hadała zarezerwowany
16 Opracowanie modelu matematycznego wymiany ciepła odzieży ochronnej i określenie strumienia przenikającego ciepła. dr hab. inż. Beata Hadała wolny
17

Wyznaczanie przewodności cieplnej materiałów dobrze przewodzących ciepło z wykorzystaniem rozwiązania zagadnienia odwrotnego przewodzenia ciepła.

dr hab. inż. Tadeusz Telejko, prof. AGH wolny
18

Analiza dokładności rozwiązania współczynnikowego zagadnienia odwrotnego przewodzenia ciepła.

dr hab. inż. Tadeusz Telejko, prof. AGH wolny
19

Wyznaczanie współczynnika przejmowania ciepła na powierzchni ciała stałego podczas chłodzenia w cieczach.

dr hab. inż. Tadeusz Telejko, prof. AGH wolny

Poprawiony: czwartek, 11 maja 2017 06:09
 
Ogłoszenia dziekanatu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 24 lutego 2012 13:10

Tu znajdziecie Ogłoszenia Dziekanatu Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH

Poprawiony: poniedziałek, 27 lutego 2012 07:37