Wlewek 1.0

[Rozmiar: 23838 bajtów]

 

Autorzy:

 
  • prof. dr hab. inż. Zbigniew Malinowski
  • dr hab. inż. Mirosław Głowacki, prof. AGH
 

Wymagania:

 
  • Komputer zgodny z IBM PC
  • System operacyjny: Windows 95/98/NT/2000/XP/Vista
 

Okno główne programu:

 

[Rozmiar: 72769 bajtów]

 

Opis działania:

 
  • Program Wlewek służy do symulacji metodą elementów skończonych procesów krzepnięcia metali i nagrzewania wsadu. W wyniku działania programu otrzymujemy m.in. pole temperatury po krzepnięciu, krzywe nagrzewania itd.
 

Przykładowe wyniki:

 
  • Krzywa nagrzewania

[Rozmiar: 36716 bajtów]

 
  • Pole temperatury

[Rozmiar: 42894 bajtów]