RingRoll

[Rozmiar: 18201 bajtów]

 

Autorzy:

 
  • prof. dr hab. inż. Zbigniew Malinowski
  • dr hab. inż. Mirosław Głowacki, prof. AGH
  • prof. dr hab. inż. Maciej Pietrzyk
 

Wymagania:

 
  • Komputer zgodny z IBM PC
  • System operacyjny: Windows 95/98/NT/2000/XP/Vista
 

Okno główne programu:

 

[Rozmiar: 30895 bajtów]

 

Opis działania:

 
  • RingRoll jest systemem komputerowego wspomagania projektowania technologii walcowania pierścieni. Program jest oparty na metodzie elementów skończonych, wykorzystuje szereg modeli matematycznych opisujących zjawiska związane z odkształcaniem metalu, wymianą ciepła oraz rozwojem mikrostruktury wyrobu w ciągu całego, złożonego cyklu produkcyjnego.
  • Ze względu na przestrzenny charakter odkształcenia i analizę całości procesu, system symulacji komputerowej walcowania pierścieni o nazwie RingRoll pozwala na modelowanie technologii nagrzewania, prasowania i walcowania oraz daje możliwość analizowania ich wariantów. RingRoll jest wyposażony w wygodny i przyjazny użytkownikowi interfejs graficzny, ułatwiającymi projektowanie nowych technologii.
 

Przykładowe wyniki:

 
  • Pole temperatury

[Rozmiar: 75001 bajtów]

 
  • Rozkład intensywności odkształcenia

[Rozmiar: 63261 bajtów]