Studia u Nas

Katedra TCiOŚ oferuje studentom możliwość kształcenia na trzech specjalnościach: Technika cieplna, Informatyka w Technice Cieplnej oraz Ekoenergetyka. Absolwenci są przygotowani do pracy wszędzie tam, gdzie zagadnienia cieplne w procesach technologicznych stanowią podstawę lub odgrywają znaczącą rolę. Uzyskują obszerną wiedzę dotyczącą spalania paliw, energetyki przemysłowej, ogrzewnictwa i klimatyzacji, nowoczesnych systemów grzewczych, modelowania komputerowego procesów cieplnych oraz projektowania i budowy urządzeń cieplnych, utylizacji odpadów i emisji zanieczyszczeń. Podczas studiów mają możliwość praktycznej weryfikacji wiedzy w nowoczesnych laboratoriach naukowo-dydaktycznych z wykorzystaniem technik komputerowych.