Wlewek

wlewek

 

Autorzy:

  • prof. dr hab. inż. Zbigniew Malinowski
  • dr hab. inż. Mirosław Głowacki, prof. AGH
 

Wymagania:

  • Komputer zgodny z IBM PC
  • System operacyjny: Windows 95/98/NT/2000/XP/Vista
 

Okno główne programu:

 

okno główne

 

Opis działania:

  • Program Wlewek służy do symulacji metodą elementów skończonych procesów krzepnięcia metali i nagrzewania wsadu. W wyniku działania programu otrzymujemy m.in. pole temperatury po krzepnięciu, krzywe nagrzewania itd.
 

Przykładowe wyniki:

  • Krzywa nagrzewania

nagrzewanie

 
  • Pole temperatury

temperatura