Walec_Nciep

Autorzy:
 
  • prof. dr hab. inż. Zbigniew Malinowski
 

Wymagania:

  • Komputer zgodny z IBM PC
  • System operacyjny: Windows 95/98/NT/2000/XP/Vista
 

Okno główne programu:

 

okno główne

 

Opis działania:

  • Program Walec_Nciep służy do projektowania procesu obróbki cieplnej walców. Wyznaczane są parametry nagrzewania i chłodzenia walców w czasie kolejnych etapów nagrzewania i studzenia. Na podstawie pola temperatury i przemian fazowych, obliczane są naprężenia i odkształcenia cieplne walca. Porównanie naprężeń i odkształceń z kryterium pękania pozwala na uniknięcie powstawania pęknięć podczas obróbki cieplnej.
 

Przykładowe wyniki:

  • Parametry walca po obróbce cieplnej

 

walec

 
  • Rozkład naprężeń w osi walca po obróbce cieplnej

 

rozkład naprężeń