Pakiet MES Ciągłe odlewanie stali

Autorzy:
 
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Malinowski
 • dr hab. inż. dmytro Svyetlichnyy, prof. AGH
 • dr hab. inż. Tadeusz Telejko, prof. AGH
 • dr inż. Andrzej Gołdasz
 • dr inż. Marcin Rywotycki
 • dr inż. Jan Giełżecki
 • dr inż. Beata Hadała
 • dr inż. Marcin Hojny 

 

Wymagania:

 • Komputer zgodny z IBM PC
 • System operacyjny: Windows 95/98/NT/2000/XP/Vista/7
 

Okno główne programu:

 

okno główne

 

Opis działania: 

 • Program umożliwia prowadzenie analizy  pola temperatury oraz naprężeń i odkształceń pasma.
 • Możliwa jest również analiza pola prędkości ciekłej stali w krystalizatorze jak również wyznaczenie pola sił elektromagnetycznych w krystalizatorze.
 • Na bazie uzyskanych wyników pola temperatury możliwe jest modelowanie makrostruktury, co prowadzone jest w odrębnej aplikacji metodą automatów komórkowych.
 • W programie zaimplementowano kryteria powszechnie wykorzystywane do analizy pekania.
 

Przykładowe wyniki: 

 • Pole temperatury w przekroju wzdłużnym krzepnącego wlewka COS (160x160 mm)

pole temperatury

 
 • Rozkład temperatury w przekroju poprzecznym wlewka COS 160 mm po wyjściu z krystalizatora

rozkład temperatury

 
 • Intensywność naprężeń w przekroju poprzecznym wlewka COS 160 mm po wyjściu z krystalizatora

naprężenia

 
 • Pole prędkości oraz pole temperatury w kierunku wzdłużnym krzepnącego wlewka o przekroju kwadratowym 160x160 mm w pobliżu dyszy zalewowej

pole prędkości

 
 • Rozkład temperatury (a) i makrostruktura (b) w przekroju wlewku okrągłego

makrostruktura

 

Wybrane publikacje: