Kształt_t2D

kształt

 

Autorzy: 

 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Malinowski
 • mgr inż. Agnieszka Cebo-Rudnicka
 • dr inż. Andrzej Gołdasz
 • dr inż. Beata Hadała
 • dr inż. Marcin Hojny
 

Wymagania: 

 • Komputer zgodny z IBM PC
 • System operacyjny: Windows 95/98/NT/2000/XP/Vista/7
 

Opis działania: 

 • Umożliwia prowadzenie obliczeń temperatury prętów lub blach w dowolnie zaprojektowanej linii technologicznej. Program umożliwia projektowanie warunków chłodzenia podczas walcowania na gorąco, dla określonej geometrii wsadu, przekrojów po przepustach i gatunku walcowanej stali.
 • Program umożliwia określenie pola temperatury w przekroju poprzecznym wsadu i pasma podczas całego procesu walcowania na gorąco, z uwzględnieniem wszystkich etapów chłodzenia od wyjścia wsadu z pieca do chłodni.
 • Możliwe jest wyznaczenie średniej temperatury wsadu, średniej temperatury powierzchni dolnej i powierzchni górnej wsadu w dowolnym etapie procesu.
 

Przykładowe wyniki: 

 • Przebieg zmiany temperatury pasma w funkcji czasu dla procesu walcowania blachy 4x250 mm

temperatura

 
 • Pole temperatury pręta po operacji zbijania zgorzeliny.

pole temperatury

 

Wybrane publikacje: