Tematyka badań

 
 • Analiza złożonych zagadnień przepływu ciepła
 • Analiza gospodarki cieplnej zakładów przemysłowych
 • Bilansowanie cieplnych procesów technologicznych
 • Analiza pracy cieplnej nowoczesnych systemów ogrzewczych
 • Zagadnienia kontroli i sterowania procesami cieplnymi
 • Wykorzystanie energii odpadowej w przemyśle, w tym odzysk ciepła z gazów odlotowych (piece, suszarnie, rekuperatory i regeneratory)
 • Pomiary i badania z wykorzystaniem termowizji (pola temperatury, straty ciepła, itp.)
 • Badania i analiza termodynamiczna pomp ciepła
 • Oznaczanie własności termofizycznych ciał stałych
 • Identyfikacja warunków brzegowych wymiany ciepła
 • Zagadnienia termoekonomiczne ochrony środowiska 

 

Spalanie i ochrona środowiska, elementy metalurgii 

 • Badania właściwości paliw stałych, ciekłych i gazowych
 • Badania procesów spalania paliw stałych ciekłych i gazowych
 • Pomiary emisji substancji szkodliwych
 • Spalanie biomasy
 • Utylizacja odpadów (płynnych i półpłynnych odpadów olejowych; popiołów powstałych ze spalania węgla w energetyce zawodowej; przywęglowych; hutniczych; z tworzyw termoplastycznych i termoutwardzalnych )
 • Redukcja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych pochodzących z procesów spalania
 • Rafinacja pozapiecowa stali - odtlenianie, odsiarczanie, usuwanie wtrąceń niemetalicznych
 • Własności rafinacyjne i powierzchniowe żużli metalurgicznych 

 

Matematyczne i numeryczne modelowanie wymiany ciepła, mechaniki płynów i plastycznego odkształcenia ciał stałych 

 • Modelowanie wymiany ciepła w procesach i urządzeniach
 • Modelowanie pól temperatury, naprężeń i odkształceń oraz mikrostruktury i własności materiałów
 • Metody odwrotne w procesach wymiany ciepła
 • Komputerowe wspomaganie projektowania i kontroli procesów technologicznych
 • Tworzenie programów komputerowych wspomagających projektowanie procesów technologicznych