Prace habilitacyjne i doktorskie

 

Prace habilitacyjne

 

dr inż. Małgorzata Wilk
Termiczne metody obróbki wstępnej biomasy lignocelulozowej i osadów ściekowych dla wytwarzania stałych paliw odnawialnych.
Politechnika Śląska, 2018 rok

dr inż. Marcin Rywotycki
Wymiana ciepła w warunkach kontaktu narzędzia i materiału w wysokotemperaturowych procesach metalurgicznych.
Akademia Górniczo-Hutnicza, 2017 rok

dr inż. Andrzej Gołdasz
Identyfikacja warunków brzegowych wymiany ciepła w komorach pieców grzewczych
Akademia Górniczo-Hutnicza, 2017 rok 

dr Aneta Magdziarz
Identyfikacja zagrożeń korozyjnych i eksploatacyjnych w procesach spalania stałych paliw odnawialnych
Akademia Górniczo-Hutnicza, 2016 rok

dr inż. Beata Hadała
Walidacja modeli i identyfikacja warunku brzegowego wymiany ciepła przy chłodzeniu natryskowym stali
Akademia Górniczo-Hutnicza, 2016 rok

dr inż. Tadeusz Telejko
Oznaczanie przewodności cieplnej ciała stałego z wykorzystaniem rozwiązania zagadnienia odwrotnego przewodzenia ciepła
Akademia Górniczo-Hutnicza, 2005 rok 

dr inż. Andrzej Buczek
Zastosowanie brzegowego zagadnienia odwrotnego do identyfikacji współczynnika przejmowania ciepła podczas chłodzenia
Akademia Górniczo-Hutnicza, 2004 rok

 

Prace doktorskie

 

mgr inż. Łukasz Łach
Tytuł rozprawy: Trójwymiarowy model rozwoju mikrostruktury w procesie walcowania z zastosowaniem automatów komórkowych
Promotor: dr hab. inż. Dmytro Svyetlichnyy, prof. AGH
Obrona: 23.09.2013

mgr inż. Agnieszka Cebo-Rudnicka
Tytuł rozprawy: Wpływ warunków chłodzenia oraz przewodności cieplnej wybranych metali na współczynnik wymiany ciepła w procesie chłodzenia natryskiem wodnym
Promotor: dr hab. inż. Andrzej Buczek, prof. AGH
Obrona: 23.04.2012 

mgr inż. Artur Szajding
Tytuł rozprawy: Identyfikacja warunków brzegowych wymiany ciepła podczas przepływu płynu przez rury obustronnie żebrowane
Promotor: dr hab. inż. Tadeusz Telejko, prof. AGH
Obrona: 27.06.2011

mgr inż. Robert Straka
Tytuł rozprawy: Computational Model of Pulverized Coal Combustion and Nitric Oxide Production
Promotor: Doc. Dr. Ing. Michal Beneš, Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering, Czech Technical University in Prague
Obrona: 10.3.2011

mgr inż. Beata Brzychczyk
Tytuł rozprawy: Modelowanie tremicznego procesu utylizacji odpadów z naturalnymi sorbentami zeolitowymi
Promotor: dr hab. inż. Tadeusz Telejko, prof. AGH
Obrona: 21.04.2008 

mgr inż. Wojciech Jerzak
Tytuł rozprawy: Zmiana składu wtrąceń MnO-SiO2 oraz Al2O3-MnO-SiO2 w czasie chłodzenia ciekłej stali o różnej zawartości niklu
Promotor: dr hab. inż. Zofia Kalicka, prof. AGH
Obrona: 25.02.2008

mgr inż. Monika Kuźnia
Tytuł rozprawy: Analiza parametrów termicznych i chemicznych procesu spalania odpadów termoplastycznych
Promotor: dr hab. inż. Tadeusz Telejko, prof. AGH
Obrona: 28.01.2008 

mgr inż. Beata Hadała
Tytuł rozprawy: Wymiana ciepła w procesach kucia swobodnego odkuwek
Promotor: prof. dr hab. inż. Zbigniew Malinowski
Obrona: 24.09.2007

mgr inż. Małgorzata Wilk
Tytuł rozprawy: Badanie wpływu ozonu na proces spalania
Promotor: dr hab. inż. Andrzej Buczek
Obrona: 23.04.2007 

mgr inż. Marcin Rywotycki
Tytuł rozprawy: Wpływ konwekcyjnej wymiany ciepła na pole temperatury krzepnącego wlewka
Promotor: prof. dr hab. inż. Zbigniew Malinowski
Obrona: 05.06.2006

mgr inż. Aneta Magdziarz
Tytuł rozprawy: Wpływ soli i tlenków na wysokotemperaturowe utlenianie sproszkowanego kobaltu, wolframu, tantalu oraz związku międzymetalicznego Ni3Al
Promotor: dr hab. Zofia Kalicka, prof. AGH
Obrona: 28.02.2005 

mgr inż. Andrzej Gołdasz
Tytuł rozprawy: Wpływ warunków brzegowych oraz materiału wlewnicy na pole temperatury krzepnącego wlewka
Promotor: prof. dr hab. inż. Zbigniew Malinowski
Obrona: 27.09.2004

mgr inż. Jan Giełżecki
Wpływ parametrów procesu zgrzewania indukcyjnego na pole temperatury w obszarze szczeliny zgrzewanej rury
Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Kazanecki
Obrona: 22.04.2002

mgr inż. Sławomir Leszczyński
Praktyczne zastosowanie teorii grafów Berge'a do komputerowego kodowania i rozwiązywania systemowych zagadnień z zakresu ochrony środowiska.
Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Chwastek, dr. hab. inż. Włodzimierz Wójcik
Obrona: 14.12.2000

 

Monografie

 

prof. dr hab. inż. Tadeusz Telejko
Chłodzenie powierzchni metali za pomocą cieczy w warunkach wysokich temperatur
Wydawnictwa AGH, Kraków, 2016 rok

dr hab. inż. Beata Hadała
Walidacja modeli i identyfikacja warunku brzegowego wymiany ciepła przy chłodzeniu natryskowym stali
Wydawnictwa AGH, Kraków, 2016 rok

dr hab. Aneta Magdziarz
Identyfikacja zagrożeń korozyjnych i eksploatacyjnych w procesach spalania stałych paliw odnawialnych
Wydawnictwa AGH, Kraków, 2016 rok

dr hab. inż. Marcin Rywotycki
Wymiana ciepła w warunkach kontaktu narzędzia i materiału w wysokotemperaturowych procesach metalurgicznych
Wydawnictwa AGH, Kraków, 2017 rok

dr hab. inż. Andrzej Gołdasz
Identyfikacja warunków brzegowych wymiany ciepła w komorach pieców grzewczych
Wydawnictwa AGH, Kraków, 2017 rok