Prace naukowo-badawcze

 • Badania dotyczące najkorzystniejszego zestawu dodatków do osadów ściekowych i/lub do produktów hydrotermicznego kondycjonowania osadów ściekowych celem poprawy ich odwadnialności.
  Kierownik pracy: dr hab. inż. Małgorzata Wilk
  .
  Finansowanie: EKOPROD Sp. z o.o. w Bytomiu, 2019 rok
 • Wykonanie pomiarów i opracowanie wyników pomiarów temperatury w trakcie procesu nagrzewania wsadu w dwóch piecach pokrocznych Walcowni Średniej i Walcowni Drobnej CELSA Huta Ostrowiec dla 4 przekrojów kęsów z wykorzystaniem systemu Datapaq Slab Reheat System.
  Kierownik pracy: dr hab. inż. Andrzej Gołdasz.

  Finansowanie: Politechnika Częstochowska, NCBiR Innostal, 2018 rok
 • Wykonanie analizy spalin oraz ustalenie prawidłowego stosunku nadmiaru powietrza spalania w piecu grzewczym 18 ELTI.
  Kierownik pracy: dr inż. Andrzej Gołdasz.

  Finansowanie: Celsa HUTA OSTROWIEC, 2017 rok
 • High temperature corrosion of metallic boiler materials due to ash deposited from renewable fuels.
  Kierownik pracy: dr Aneta Magdziarz.
  Finansowanie: NCBiR, Fundusze Małych Grantów Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza, Pol-Nor/208189/105/2015, 2015-2016 [opis]
 • Innowacyjne technologie poprawy efektywności energetycznej w procesie produkcji wielkogabarytowych odkuwek.
  Kierownik pracy: dr hab. inż. Tadeusz Telejko, prof. AGH
  Finansowanie: NCBiR, GEKON1/O2/213082/4/2014, 2014-2015 rok
 • Projekt i badania obudowy FIREBOX EI60 wytrzymującej 60 minut w warunkach pożaru (w temperaturze do 960 stopni C).
  Kierownik pracy: dr inż. Andrzej Gołdasz.
  Finansowanie: Edward Biel Producent Rozdzielnic Elektrycznych, 2015 rok
 • Badania procesów zachodzących podczas spiekania granulatu z drobnoziarnistych odpadów hutniczych na wsad żelazonośny, celem opracowania sposobu separacji cynku.
  Kierownik projektu: dr hab. inż. Tadeusz Telejko, prof. AGH.
  Finansowanie: NCBiR, INNOTECHK1/IN1/22/156806/NCBR/12, 2012-2013 rok
 • Ocena temperatury wsadu, zużycia gazu oraz energii elektrycznej przez silniki napędzające wentylatory powietrza spalania przed i po modernizacji urządzeń grzewczych pieca pokrocznego na Wydziale Walcowni w Hucie Bankowa Sp. z o.o.
  Kierownik pracy: dr hab. inż. Andrzej Buczek, prof. AGH
  Finansowanie: Huta Bankowa Sp. z o.o., 2012-2013 rok
 • Proces studzenia elementów ze stopów aluminium
  Kierownik pracy: prof. dr hab. inż. Zbigniew Malinowski
  Finansowanie: POWENT Sp. z o.o., 2013 rok
 • Badania naukowe, analiza istniejącej instalacji wentylacyjnej oraz wykonanie pomiarów kontrolnych
  Kierownik pracy: dr inż. Artur Szajding
  Finansowanie: Brembo Poland Sp. z o.o., 2013 rok
 • Analiza pracy cieplnej pieca pokrocznego Walcowni Drobnej CELSA „Huta Ostrowiec” Sp. z o.o. pod kątem zmniejszenia zużycia gazu oraz nadzór nad wdrożeniem projektu
  Kierownik pracy: dr hab. inż. Tadeusz Telejko, prof. AGH
  Finansowanie: Celsa Huta Ostrowiec Sp. z o.o., 2012-2014 rok
 • Opracowanie metody i oprogramowania do wyznaczania współczynnika przejmowania ciepła w procesach chłodzenia metali za pomocą płynów
  Kierownik pracy: dr hab. inż. Tadeusz Telejko, prof. AGH
  Finansowanie: NCBiR, 2010-2013 rok
 • Opracowanie modelu matematycznego i numerycznego procesu nagrzewania wsadu w piecu szybowym do topienia lawy skalnej
  Kierownik pracy: dr hab. inż. Tadeusz Telejko, prof. AGH
  Finansowanie: IMŻ, Umowa nr: 1.15.110.024, 2010-2011 rok
 • Współspalanie pyłu węglowego i biomasy w atmosferach modyfikowanych
  Kierownik pracy: dr inż. Aneta Magdziarz
  Finansowanie: w ramach programu „Iuventus Plus” MNiSzW, Projekt nr: 0231/T02/2010/70, 2011 rok
 • Opracowanie nowej metody doboru parametrów chłodzenia pasma w technologii ciągłego odlewania stali
  Kierownik pracy: dr hab. inż. Jan Falkus, prof. AGH
  Wykonawcy zadań: dr hab. inż. Tadeusz Telejko, dr hab. inż. Andrzej Buczek, dr inż. Marcin Rywotycki
  Finansowanie: częściowo UE, Projekt nr: POIG.01.03.01-12-009/09, 2010-2012 rok
 • Badanie wpływu przemian fazowych na rozwiązanie brzegowego zagadnienia odwrotnego w procesie hartowania stali
  Kierownik pracy: dr hab. inż. Andrzej Buczek, prof. AGH
  Finansowanie: MNiSzW, Projekt nr: N512 317438, 2010-2012 rok
 • Identyfikacja warunków brzegowych wymiany ciepła podczas przepływu płynu przez rury obustronnie żebrowane
  Kierownik pracy: dr hab. inż. Tadeusz Telejko, prof. AGH
  Finansowanie: MNiSzW, Projekt nr: N N508 474434, 2009-2011 rok
 • Komputerowe wspomaganie projektowania technologii ciągłego odlewania stali zintegrowanej z walcowaniem pasm
  Kierownik pracy: prof. dr hab. inż. Zbigniew Malinowski
  Finansowanie: NCBiR, Projekt nr: NR 07-0018-04/2008, 2008-2011 rok
 • Wyznaczenie warunków brzegowych oraz opracowanie modeli numerycznych wymiany ciepła w procesach walcowania blach i prętów stalowych
  Kierownik pracy: prof. dr hab. inż. Zbigniew Malinowski
  Finansowanie: IMŻ, Projekt nr: N R07 0008 04/2008, 2008-2009 rok.
 • Analiza termicznego przekształcania powęglowych odpadów w kruszywo
  Kierownik pracy: dr inż. Sławomir Leszczyński
  Finansowanie: Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Projekt nr: 1.1.110.875, 2008 rok.
 • Określenie minimalnych temperatur nagrzewania kęsisk do przeróbki plastycznej Wydziału Walcowni, której oczekiwanym rezultatem będzie uzyskanie obniżenia temperatury nagrzewania kęsisk w celu zmniejszenia zużycia gazu, strat stali na zgorzelinę oraz poprawa jakości powierzchni nagrzewanego wsadu.
  Kierownik pracy: prof. dr hab. inż. Zbigniew Malinowski
  Finansowanie: Huta Królewska, 2007-2008 rok.
 • Weryfikacja technologii nagrzewania kęsisk Wydziału Walcowni, której oczekiwanym rezultatem będzie skrócenie czasu nagrzewania i grubości warstwy odwęglonej o 30 %, zmniejszenie jednostkowego zużycia gazów i zwiększenie wydajności pieców.
  Kierownik pracy: dr hab. inż. Andrzej Buczek, prof. AGH
  Finansowanie: Huta Królewska, 2007-2008 rok.
 • Opracowanie zmian technologii nagrzewania kęsisk na Wydziale Walcowni, której oczekiwanym rezultatem będzie skrócenie czasu nagrzewania i grubości warstwy odwęglonej o 30%, zmniejszenie zużycia gazu, zwiększenie wydajności pieców.
  Kierownik pracy: dr hab. inż. Tadeusz Telejko, prof. AGH
  Finansowanie: Huta Królewska, 2007-2008 rok.
 • Opracowanie modelu oraz symulacja komputerowa rozwoju struktury w procesach uzyskiwania materiałów drobnoziarnistych.
  Kierownik pracy: dr hab. inż. Dmytro Svyetlichnyy, prof. AGH
  Finansowanie: MNiSzW, Projekt nr: N508 3812 33, 2007-2010 rok.
 • Opracowanie i zastosowanie modelu rozwoju mikrostruktury i własności mechanicznych stali w procesach przeróbki plastycznej z wykorzystaniem trójwymiarowych automatów komórkowych.
  Kierownik pracy: prof. dr hab. inż. Zbigniew Malinowski
  Finansowanie: MNiSzW, Projekt nr: N508 002 32/0158, 2007-2009 rok.
 • Elaborating of a dephosphorisation method for hot metal containing chromium and nickel.
  Kierownik pracy: dr hab. inż. Mirosław Karbowniczek, prof. AGH
  Wykonawcy: dr inż. Elżbieta Kawecka-Cebula, dr Krzysztof Pytel
  Finansowanie: SMS DEMAG, 2007 - 2008 rok.
 • Opracowanie modelu reologicznego opartego na obliczeniach zmiennych wewnętrznych z uwzględnieniem rozwoju mikrostruktury.
  Kierownik pracy: dr hab. inż. Dmytro Svyetlichnyy, prof. AGH
  Finansowanie: IMŻ, projekt nr: 1.1.110.809, 2007 rok.
 • Opracowanie i wdrożenie procedur doboru chłodziw hartowniczych w produkcji części do silników lotniczych, w warunkach hartowni Pratt&Whitney Kalisz.
  Kierownik pracy: prof. dr hab. inż. Maciej Pietrzyk
  Wykonawcy: dr hab. inż. Andrzej Buczek, dr hab. inż. Tadeusz Telejko.
  Finansowanie: MNiSzW, projekt celowy nr 62R72006C/06731, 2006-2008 rok.
 • Zmiana składu wtrąceń MnO-SiO2 oraz Al2O3-MnO-SiO2 w czasie chłodzenia ciekłej stali o różnej zawartości niklu.
  Kierownik pracy: dr hab. Zofia Kalicka, prof. AGH
  Główny wykonawca: mgr inż. Wojciech Jerzak
  Finansowanie: KBN, grant promotorski nr: 3 T08B 045 30, 2006 - 2007 rok.
 • Opracowanie modelu napięcia międzyfazowego w układzie stop żelaza/żużel.
  Kierownik pracy: dr Krzysztof Pytel
  Wykonawcy: dr inż. Elżbieta Kawecka-Cebula
  Finansowanie: KBN, projekt własny, 3T08B 023 28, 2005 - 2007 rok.
 • Material and conditions effecting foamy slag at high Cr-oxide concentration.
  Kierownik pracy: dr hab. inż. Mirosław Karbowniczek, prof. AGH
  Wykonawcy: dr inż. Elżbieta Kawecka-Cebula, dr Krzysztof Pytel
  Finansowanie: SMS DEMAG, 2004 - 2005 rok.
 • Analiza procesu odzysku części wewnętrznych z biegunów żywicznych na drodze pirolizy.
  Kierownik pracy: prof. dr. hab. inż. Stanisław Słupek
  Finansowanie: A.B.B, umowa nr: 30.30.110.634, 2005 rok.
 • Analiza procesu termicznego odzysku z biegunów żywicznych butli próżniowych pokrytych materiałem termoskurczliwym.
  Kierownik pracy: prof. dr. hab. inż. Stanisław Słupek
  Finansowanie: A.B.B, umowa nr: 30.30.110.674, 2005 rok.
 • Modelowanie termicznego procesu utylizacji odpadów z naturalnymi sorbetami zeolitowymi.
  Kierownik pracy: prof. dr hab. inż. Stanisław Słupek
  Główny wykonawca: mgr inż. Beata Brzychczyk
  Finansowanie: KBN, grant promotorski nr: 18.25.110.694, 2005 - 2007 rok.
 • Wymiana ciepła w procesach kucia swobodnego odkuwek.
  Kierownik pracy: prof. dr hab. inż. Zbigniew Malinowski
  Główny wykonawca: mgr inż. Beata Hadała
  Finansowanie: KBN, grant promotorski nr: 18.25.110.633, 2005 - 2007 rok.
 • Analiza parametrów termicznych i chemicznych procesu spalania odpadów termoplastycznych.
  Kierownik pracy: dr hab. inż. Tadeusz Telejko
  Główny wykonawca: mgr inż. Monika Kuźnia
  Finansowanie: KBN, grant promotorski nr: 18.25.110.685, 2005 - 2007 rok.
 • Opracowanie modelu napięcia międzyfazowego w układzie stop żelaza/żużel
  Kierownik pracy: dr Krzysztof Pytel
  Finansowanie: KBN, projekt badawczy nr 3 T08B 023 28, 2005 - 2007 rok.
 • Przeprowadzenie pełnej weryfikacji stosowanej obecnie technologii (temperatury i czasów) nagrzewania wlewków do kucia w Prasowni, mającej na celu zmniejszenie zużycia gazu.
  Kierownik pracy: prof. dr. hab. inż. Zbigniew Malinowski
  Finansowanie: Huta Celsa Ostrowiec, 2005 rok.
 • Piroliza odpadów silikonowych.
  Kierownik pracy: prof. dr. hab. inż. Stanisław Słupek
  Finansowanie: A.B.B, umowa nr: 30.30.110.590, 2004 rok.
 • Symulacja komputerowa wtórnego rozkładu wtrąceń niemetalicznych w ciekłej stali w wyniku agregacji oraz wydzielania na powierzchniach ceramicznych.
  Kierownik pracy: dr hab. Zofia Kalicka, prof. AGH
  Finansowanie: KBN, projekt badawczy nr 3 T08B 011 26, 2004 - 2006 rok.
 • Kompleksowa utylizacja odpadów z procesów wydobycia i wzbogacania węgla LW. "Bogdanka" z wykorzystaniem zawartej w nich energii i wytwarzaniem ceramicznego kruszywa spiekanego.
  Kierownik pracy: dr inż. Zdzisław Woźniacki
  Finansowanie: KBN, projekt celowy nr 6 T12 2004C/06298, 2004 - 2006
 • Badanie wpływu ozonu na proces spalania.
  Kierownik pracy: dr hab. inż. Andrzej Buczek
  Główny wykonawca: mgr inż. Małgorzata Wilk
  Finansowanie: KBN, grant promotorski nr: 18.25.110.556, 2004 - 2006 rok.
 • Opracowanie programu komputerowego wyznaczania naprężeń cieplnych w czasie użytkowania walców.
  Kierownik pracy: dr. inż. Tadeusz Telejko
  Finansowanie: IMŻ Gliwice, projekt celowy nr: 03529/C.T08-6/2004, 2004 rok.
 • Opracowanie modelu matematycznego wyznaczania naprężeń cieplnych w cyklach nagrzewania i chłodzenia walców.
  Kierownik pracy: dr. inż. Tadeusz Telejko
  Finansowanie: IMŻ Gliwice, projekt celowy nr: 03529/C.T08-6/2004, 2004 rok.
 • Wpływ soli i tlenków na wysokotemperaturowe utlenianie sproszkowanego kobaltu, wolframu, tantalu oraz związku międzymetalicznego Ni3Al.
  Kierownik pracy: dr hab. Zofia Kalicka, prof. AGH
  Główny wykonawca: mgr Aneta Magdziarz
  Finansowanie: KBN, grant promotorski nr: 4 T0 04925, 2003 - 2005 rok.
 • Dobór optymalnych parametrów procesu zgazowania stałej pozostałości w zintegrowanej instalacji utylizacji odpadów żywicznych.
  Kierownik pracy: dr. inż. Sławomir Leszczyński
  Finansowanie: A.B.B, umowa nr: 30 30 110 526, 2003 rok.
 • Dobór optymalnych parametrów procesu pirolizy odpadu żywicznego w zintegrowanej instalacji utylizacji.
  Kierownik pracy: dr. inż. Sławomir Leszczyński
  Finansowanie: A.B.B, umowa nr: 30 30 110 523, 2003 rok.
 • Uruchomienie produkcji nowego asortymentu kuto-walcowanych pierścieni kształtowych i tulei
  Kierownik pracy: prof. dr hab. inż. Zbigniew Malinowski
  Finansowanie: KBN, Projekt celowy nr: PC-6 T08 2003C/06035, 2003-2005 rok.
 • Opracowanie technologii nagrzewania, prasowania i walcowania oraz uruchomienie produkcji nowego asortymentu kuto-walcowanych pierścieni kształtowych i tulei.
  Kierownik pracy: prof. dr hab. inż. Zbigniew Malinowski
  Finansowanie: KBN, Projekt celowy nr: PC-6 T08 2003C/06035, 2003-2005 rok.
 • Matematyczne modelowanie sprzężonego problemu ruchów konwekcyjnych i pola temperatury w ciekłej stali.
  Kierownik pracy: dr hab. inż. Tadeusz Telejko
  Finansowanie: KBN, Projekt badawczy nr: 4 T08B 049 24, 2003-2006 rok
 • Opracowanie założeń oraz modelu matematycznego i programu komputerowego symulacji obróbki cieplnej walców żeliwnych monolitycznych, staliwnych monolitycznych i dwuwarstwowych.
  Kierownik pracy: prof. dr hab. inż. Zbigniew Malinowski
  Finansowanie: IMŻ Gliwice, projekt celowy nr: 6 T08 0101 2002 C/05777, 2003 rok.
 • Określenie warunków brzegowych wraz z wykonaniem pomiarów dla obrabianych cieplnie walców żeliwnych i dwuwarstwowych na obiekcie rzeczywistym.
  Kierownik pracy: dr. inż. Tadeusz Telejko
  Finansowanie: IMŻ Gliwice, projekt celowy nr: 6 T08 0101 2002 C/05777, 2003 rok.
 • Identyfikacja warunków brzegowych wymiany ciepła podczas nieustalonego wrzenia powierzchniowego metodą rozwiązania odwrotnego równania przewodzenia ciepła.
  Kierownik pracy: dr hab. inż. Andrzej Buczek
  Finansowanie: KBN, Projekt badawczy nr: 18.18.110.441.
 • Opracowanie założeń oraz modelu matematycznego i programu komputerowego symulacji procesu krzepnięcia walców odlewanych do form z i bez wyłożenia masą formierską.
  Kierownik pracy: dr. inż. Tadeusz Telejko
  Finansowanie: KBN, projekt celowy nr: 3217/C.T08-6/2002, 2002 rok.
 • Określenie warunków brzegowych dla potrzeb modelu krzepnięcia walców żeliwnych i dwuwarstwowych na obiekcie rzeczywistym.
  Kierownik pracy: dr. inż. Tadeusz Telejko
  Finansowanie: KBN, projekt celowy nr: 3217/C.T08-6/2002, 2002 rok.
 • Badanie termicznej degradacji utwardzonych mieszanek żywicznych w drodze pirolizy.
  Kierownik pracy: prof. dr hab. inż. Stanisław Słupek
  Finansowanie: A.B.B, umowa nr: 55 110, 2001 rok.
 • Identyfikacja efektu cieplnego przemian strukturalnych stali oraz przewodności cieplnej metodą rozwiązania odwrotnego równania przewodzenia ciepła.
  Kierownik pracy: prof. dr hab. inż. Zbigniew Malinowski
  Finansowanie: KBN, Projekt badawczy nr: 18.18.110.380.
 • Przetwarzanie drobnoziarnistych odpadów hutniczych i energetycznych metodą termiczną na wsad żelazodajny i "kruszywo".
  Kierownik pracy: dr inż. Zdzisław Woźniacki
  Finansowanie: KBN, Projekt badawczy nr: 18.18.110.369.
 • Analiza procesu nagrzewania slabów w piecach przepychowych Walcowni Gorącej Blach w celu określenia wpływu na występowanie wady identyfikowanej na blachach po trawieniu jako "ślady po łusce".
  Kierownik pracy: prof. dr hab. inż. Stanisław Słupek
  Finansowanie: HTS, umowa nr: 55 110 419 , 2001 rok.
 • Determination of the additions for Calcium-treatment - temat V w ramach umowy "Development Agreement of 25 April 2000".
  Kierownik umowy: dr inż. Jerzy Iwanciw

  Kierownik tematu V: dr hab. Zofia Kalicka

  Finansowanie: SMS Demag AG w Niemczech, nr umowy AGH: 4.4.110.345, 2001 rok.
 • Określenie optymalnych warunków nagrzewania wlewków kuźniczych, uwzględniających ciepło odlewania, straty ciepła w czasie transportu oraz zmiany struktury oraz naprężeń w czasie nagrzewania.
  Kierownik pracy: prof. dr hab. inż. Zbigniew Malinowski
  Finansowanie: KBN, Projekt celowy PC-7 T08B 158 99/C/4117, 1999-2001 rok.
 • Opracowanie podstaw systemu wspomagania decyzji technologicznych przy pozapiecowym odtlenianiu stali.
  Kierownik pracy: dr inż. Jerzy Iwanciw

  Wykonawcy: dr inż. Jerzy Iwanciw, dr hab. Zofia Kalicka, dr inż. Elżbieta Kawecka-Cebula

  Finansowanie: KBN, Projekt badawczy nr 7 T08B 03617, 2000-2001 rok.
 • Obliczenie strumienia gazów przepływających przez pieco-kadź w Zakładzie Stali i Półwyrobów.
  Kierownik pracy: dr inż. K. Michalik , dr inż. Marian Siudek
  Finansowanie: Huta Katowice, umowa nr: 55 110 161, 2000 rok.
 • Badanie procesu spalania brykietów tytoniowo-drzewnych pod kątem zanieczyszczenia atmosfery.
  Kierownik pracy: prof. dr hab. inż. Stanisław Słupek
  Finansowanie: KLINKMARK, umowa nr: 55 110 299, 2000 rok.
 • Badania i ocena możliwości okresowego bądź trwałego zastąpienia azotu gazem koksowniczym do chłodzenia urządzenia zasypowego wielkiego pieca typu Wurtha.
  Kierownik pracy: prof. dr hab. inż. Stanisław Słupek
  Finansowanie: Huta Katowice, umowa nr: 55 110 297, 2000 rok.
 • Uruchomienie produkcji drogą walcowania na gorąco nowych wyrobów – okrągłych i kształtowych, spełniających wymagania norm międzynarodowych.
  Kierownik pracy: dr hab. inż. Jan Kazanecki, prof. AGH
  Wykonawcy: dr inż. Andrzej Buczek, dr inż. Tadeusz Telejko
  Finansowanie: KBN, Projekt celowy 7 T08B 219 2000 C/4695, 2000 rok.