Aparatura

 

  • Analizator spalin Ametek-LAND, model Lancom 4
  • Kalorymetr izoperiboliczny LECO AC500
  • Analizator elementarny LECO CHNS 628
  • System do pomiaru temperatury w piecach grzewczych Datapaq Slab Reheat System
  • Chromatograf gazowy Agilent Technologies 7890 A
  • Analizator gazu PG-250 Portable Multi-Gas Analyzer
  • 2 kamery termowizyjne: Flir A615 (pomiar ciągły do 1500 st.C) i Flir S60 (pomiar do 2000 st.C zakresami)
  • Układ do pomiaru temperatury MGC plus z zestawem ML801 i AP809 (32 punkty pomiarowe)
  • 2 układy pomiarowe do pomiaru temperatury Spider 8 (2 x 4 punkty pomiarowe)