Działalność Naukowa

Obecnie główne kierunki badawcze i dydaktyczne obejmują zagadnienia typowe dla szerokiego zakresu związanego z nauką i techniką. W szczególności dotyczą one wymiany ciepła i masy w zachodzącej w procesach technologicznych i ich komputerowego modelowania, matematycznego i numerycznego modelowania procesów odlewania i kształtowania wyrobów stalowych oraz towarzyszących im zjawisk cieplnych, pieców i urządzeń energetycznych, zagadnień dotyczących ciepłownictwa, ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji, spalania paliw oraz ochrony środowiska i utylizacji odpadów.