dr inż. Artur Szajding

userE-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Telefon: +48 12 617 26 37

Konsultacje: czwartek 11:30-12:30, B-4, parter, pok. 2, konsultacje na platformie MS Teams

Tematyka badawcza: Analiza cieplna pracy urządzeń i procesów, numeryczne modelowanie wymiany ciepła, identyfikacja warunków brzegowych wymiany ciepła w oparciu o analizę odwrotnych zagadnień przewodzenia ciepła, zastosowanie termowizji do badań wymiany ciepła, badania wymienników ciepła.

 

Udział w projektach (projekty realizowane w ostatnich kilku latach):

 • „Wykonanie analizy możliwości odzysku ciepła w procesach technologicznych produkcji elementów betonowych.” - praca badawczo-rozwojowa na zlecenie F.P.U.H. JONIEC w Tymbarku, Tymbark 109 / 2021 - wykonawca
 • „Wykonanie analizy dokładności pomiaru temperatury przez miernik służący do pomiaru temperatury głębokiej ciała.” - praca badawczo-rozwojowa na zlecenie Consultronix Spółka Akcyjna w Balicach, ul. Przemysłowa 17 / 2021 - wykonawca
 • „Realizacja pomiarów stygnięcia kręgów w warunkach przemysłowych. Opracowanie zbioru danych pomiarowych.”. Etap projektu NCBiR nr POIR.01.02.00-00-0211/17 pt. „Opracowanie optymalnego modelu logistycznego i modelu chłodzenia na składzie przed linią wytrawialni w zakładzie Walcowni Zimnej ArcelorMittal Poland S.A.” / 2019 - wykonawca
 • „Wykonanie pomiarów i opracowanie wyników pomiarów temperatury w trakcie procesu nagrzewania wsadu w piecu pokrocznym Walcowni Średniej CELSA Huta Ostrowiec dla 4 przekrojów kęsów z wykorzystaniem systemu Datapaq Slab Reheat System.”. Etap projektu NCBiR nr POIR.01.02.00-00-0162/16 pt. „Opracowanie i walidacja w warunkach rzeczywistych innowacyjnych rozwiązań optymalizujących układ zasilania zespołu pieców elektrycznych dużej mocy wraz z instalacjami pomocniczymi kluczem do poprawy konkurencyjności produkcji hutniczej poprzez efektywne zarządzanie mocą bierną i jakością energii elektrycznej.” / 2018 - 2019 - wykonawca
 • „Opracowanie wyników badań zmian temperatury pasma po poszczególnych przepustach oraz na chłodni.” Etap projektu NCBiR nr POIR.01.01.01-00-1077/17 pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wyrobów walcowanych z przeznaczeniem do kucia precyzyjnego odkuwek dla motoryzacji.” / 2018 - wykonawca
 • „Weryfikacja obliczeń numerycznych nagrzewanego wsadu w aspekcie zużycia energii.”. Etap projektu NCBiR nr POIR.01.02.00-00-0160/16 pt. „Innowacyjna technologia wytwarzania kształtowników nowej generacji dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego.” / 2018 - wykonawca
 • „Opracowanie otrzymanych wyników wykonanych badań zmian temperatury pasma po poszczególnych przepustach i na chłodni za pomocą kamery termowizyjnej.”. Etap projektu NCBiR nr POIR.01.02.00-00-0160/16 pt. „Innowacyjna technologia wytwarzania kształtowników nowej generacji dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego.” / 2017 - wykonawca
 • „Wykonanie bilansu powietrza nawiewanego i wywiewanego w halach Brembo Poland Sp. z.o.o.” - praca badawczo-rozwojowa na zlecenie Brembo Poland Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej, ul. Roździeńskiego 13 / 2017 – kierownik projektu
 • „Wykonanie analizy istniejącej instalacji wentylacji w hali produkcyjnej” - praca badawczo-rozwojowa na zlecenie Lear Corporation Poland II Sp. z o.o. w Tychach, ul. Serdeczna 40 / 2017 - kierownik projektu
 • „Wykonanie obliczeń cieplno-przepływowych wymiennika IHX dla czynnika roboczego R134a oraz analiza i opracowanie wyników badań” - praca badawczo-rozwojowa na zlecenie BORYSZEW S.A. Oddział MAFLOW w Tychach, ul. Serdeczna 42 / 2015 - kierownik projektu
 • „Badania cieplno-przepływowe ożebrowanych rur eliptycznych pokrytych powłokami antykorozyjnymi oraz określenie przewodności cieplnej tych powłok wraz z analizą uzyskanych wyników” - praca badawczo-rozwojowa na zlecenie GEA TECHNIKA CIEPLNA" Sp. z o. o. w Opolu, ul. Kobaltowa 2 / 2015 - kierownik projektu
 • „Wyznaczenie współczynnika wymiany ciepła podczas hartowania pierścieniowych kół zębatych w przyrządzie hartowniczym. Wykonanie dla potrzeb brzegowego zagadnienia odwrotnego badań laboratoryjnych hartowania testowej próbki w oleju przy prędkości z przedziału wartości występujących podczas hartowania pierścieniowych kół zębatych w przyrządzie hartowniczym. Przeprowadzenie obliczeń numerycznych oraz opracowanie wyników.”. Etap projektu NCBiR nr INNOLOT/I/10/NCBR/2014 pt. „Zaawansowane techniki wytwarzania przekładni lotniczych (INNOGEAR).” / 2014 - 2015 - wykonawca
 • „Innowacyjne technologie poprawy efektywności energetycznej w procesie produkcji wielkogabarytowych odkuwek.” Projekt NCBiR nr GEKON1/O2/213082/4/2014 / 2014 - 2015 - wykonawca
 • „Badania naukowe, analiza istniejącej instalacji wentylacyjnej oraz wykonanie pomiarów kontrolnych” - praca badawczo-rozwojowa na zlecenie Brembo Poland Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej, ul. Roździeńskiego 13 / 2013 – kierownik projektu
 • „Analiza pracy cieplnej pieca pokrocznego Walcowni Drobnej CELSA „Huta Ostrowiec” Sp. z o.o. pod kątem zmniejszenia zużycia gazu oraz nadzór nad wdrożeniem projektu” – praca badawczo - rozwojowa na zlecenie CELSA Huta Ostrowiec Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Samsonowicza 2 / 2012 - 2013 - wykonawca
 • „Wykonanie badań emisyjności powłok malarskich oraz opracowanie otrzymanych wyników eksperymentalnych” - praca badawczo-rozwojowa na zlecenie LaboFarb Sp. z o.o. w Dębicy, ul. Metalowców 25 / 2012 – kierownik projektu

 

Wybrane publikacje:

 • Experimental identification and a model of a local heat transfer coefficient for water – air assisted spray cooling of vertical low conductivity steel plates from high temperature / Beata HADAŁA, Zbigniew MALINOWSKI, Tadeusz TELEJKO, Artur SZAJDING, Agnieszka CEBO-RUDNICKA // International Journal of Thermal Sciences; ISSN 1290-0729. — 2019 vol. 136, s. 200–216
 • Implementation of one and three dimensional models for heat transfer coefficient identification over the plate cooled by the circular water jets / Zbigniew MALINOWSKI, Agnieszka CEBO-RUDNICKA, Beata HADAŁA, Artur SZAJDING, Tadeusz TELEJKO // Heat and Mass Transfer; ISSN 0947-7411. — 2018 vol. 54 iss. 8 spec. iss., s. 2195–2213
 • Solution strategy for the inverse determination of the specially varying heat transfer coefficient / Beata HADAŁA, Zbigniew MALINOWSKI, Artur SZAJDING // International Journal of Heat and Mass Transfer ; ISSN 0017-9310. — 2017 vol. 104, s. 993–1007
 • Modelling of heat transfer at the solid to solid interface / M. RYWOTYCKI, Z. MALINOWSKI, J. FALKUS, K. SOŁEK, A. SZAJDING, K. MIŁKOWSKA-PISZCZEK // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science; ISSN 1733-3490. — 2016 vol. 61 no. 1, s. 341–346
 • The influence of burner locations in the heating furnace on the charge temperature field — Wpływ usytuowania palników w piecu grzewczym na pole temperatury nagrzewanego wsadu do przeróbki plastycznej / M. RYWOTYCKI, A. SZAJDING, Z. MALINOWSKI, T. TELEJKO, A. GOŁDASZ, M. Beneš // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science; ISSN 1733-3490. — 2015 vol. 60 iss. 3A, s. 1981–1985
 • Inverse method implementation to heat transfer coefficient determination over the plate cooled by water spray / Z. MALINOWSKI, A. CEBO-RUDNICKA, A. TELEJKO, B. HADAŁA, A. SZAJDING // Inverse Problems in Science and Engineering; ISSN 1741-5977. — 2015 vol. 23 no. 3, s. 518–556
 • Dedicated three dimensional numerical models for the inverse determination of the heat flux and heat transfer coefficient distributions over the metal plate surface cooled by water / Zbigniew MALINOWSKI, Tadeusz TELEJKO, Beata HADAŁA, Agnieszka CEBO-RUDNICKA, Artur SZAJDING // International Journal of Heat and Mass Transfer; ISSN 0017-9310. — 2014 vol. 75, s. 347–361
 • Influence of the finite element model on the inverse determination of the heat transfer coefficient distribution over the hot plate cooled by the laminar water jets — Wpływ modelu metody elementów skończonych na współczynnik wymiany ciepła wyznaczany z rozwiązania odwrotnego procesu laminarnego chłodzenia płyty metalowej / B. HADAŁA, Z. MALINOWSKI, T. TELEJKO, A. CEBO-RUDNICKA, A. SZAJDING // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science; ISSN 1733-3490. — 2013 vol. 58 iss. 1, s. 105–112
 • Experimental and numerical determination of heat transfer coefficient between oil and outer surface of monometallic tubes finned on both sides with twisted internal longitudinal fins / A. SZAJDING, T. TELEJKO, R. STRAKA, A. GOŁDASZ // International Journal of Heat and Mass Transfer; ISSN 0017-9310. — 2013 vol. 58 no. 1–2, s. 395–401
 • The influence of radiation model on the distribution of heat flux in the pusher furnace — Wpływ modelu promieniowania na rozkład gęstości strumienia ciepła w piecu przepychowym / A. GOŁDASZ, Z. MALINOWSKI, T. TELEJKO, M. RYWOTYCKI, A. SZAJDING // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science; ISSN 1733-3490. — 2012 vol. 57 iss. 4, s. 1143–1149
 • Badania wymiany ciepła w rurach obustronnie żebrowanych stosowanych na wymienniki ciepła — Heat exchange research of the both side finned tubes applied to the heat exchangers / Tadeusz TELEJKO, Artur SZAJDING // Rynek Energii; ISSN 1425-5960. — 2011 nr 5, s. 104–110

 

Lista publikacji

Staże naukowe:

Instytucja: Czech Technical University in Prague

Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering, Department of Mathematics

Kraj: Republika Czeska

Okres: 30 czerwiec do 31 lipiec 2014 

Profile naukowe:

ORCID ID: 0000-0001-5559-0771, Research ID: S-7250-2017, Scopus Author ID: 55315106400