dr hab. inż. Marcin Rywotycki, prof. AGH

rywotyckiE-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Telefon: +48 12 617 25 82

Konsultacje: poniedziałek 9.30 – 10.30

Tematyka badawcza: tworzenie autorskich modeli i programów komputerowych z zakresu wymiany ciepła i mechaniki płynów, wykorzystanie komercyjnych pakietów numerycznych przeznaczonych do symulacji procesów przemysłowych, analizę i badania pracy cieplnej urządzeń przemysłowych, poprawę efektywności energetycznej urządzeń przemysłowych.

 

Udział w projektach (projekty realizowane w ostatnich kilku latach):

 • Opracowanie i wdrożenie procedur modelowania on-line dla sterowania procesami walcowania blach grubych. Projekt celowy NR 6 ZR9 2007 C/06861, umowa AGH: 16.16.110.816. Kierownik pracy Prof. dr hab. inż. Z. Malinowski. Wykonawca: M. RYWOTYCKI, 2007.
 • Badania wpływu geometrii walcowanych monometalicznych rur obustronnie żebrowanych ze skręceniem wzdłużnym żeber wewnętrznych na proces przenikania ciepła. Projekt badawczy, Kierownik pracy: dr hab. inż. T. Telejko, prof. AGH. Wykonawca: Umowa nr 4744/B/T02/2008/34. Wykonawca: M. RYWOTYCKI, 2008 -2011.
 • Opracowanie zmian technologii nagrzewania kęsisk na wydziale walcowni, której oczekiwanym rezultatem będzie skrócenie czasu nagrzewania i grubości warstwy odwęglonej o 30 %, zmniejszenie zużycia gazu , zwiększenie wydajności pieców. Kierownik pracy: dr hab. inż. T. Telejko, prof. AGH. Wykonawca: M. RYWOTYCKI. Finansowanie: Huta Królewska. Umowa nr 5.5.110.812, 2007-2008.
 • Opracowanie komputerowego systemu projektowania niskoemisyjnych i energooszczędnych technologii nagrzewania stali w piecach grzewczych. Projekt badawczo-rozwojowy N R07 0022 04, Kierownik pracy: dr hab. inż.: Lech Szecówka, Wykonawca: M. RYWOTYCKI, Finansowanie Politechnika Częstochowska, 2008 – 2010.
 • Komputerowe wspomaganie projektowania technologii ciągłego odlewania stali zintegrowane z walcowaniem pasm. Projekt badawczo – rozwojowy, kierownik pracy: Prof. dr hab. inż. Z. Malinowski. Wykonawca: M. RYWOTYCKI. Finansowanie NCBiR, Umowa nr NR07 0018 04/2008, 2008-2011.
 • Opracowanie nowej metody doboru parametrów chłodzenia pasma w technologii ciągłego odlewania stali. Projekt badawczy, kierownik pracy: dr hab. inż. Jan Falkus, prof. AGH, Wykonawca: M. RYWOTYCKI, Finansowanie: częściowo UE, Projekt nr: POIG.01.03.01-12-009/09, 2010-2012.
 • Opracowanie i zastosowanie modelu naprężenia uplastyczniającego z uwzględnieniem rekrystalizacji i relaksacji opartego o zmienne wewnętrzne działającym w szerokim zakresie zmienności parametrów odkształcenia. Projekt badawczy, kierownik dr inż. J. Nowak, Wykonawca: M. RYWOTYCKI, Praca wykonana w ramach grantu NCN nr. N N508 620140, 2011-2013.
 • Opracowanie metody i oprogramowania do wyznaczania współczynnika przejmowania ciepła w procesach chłodzenia metali za pomocą płynów. Projekt rozwojowy, kierownik projektu: dr hab. inż. T. Telejko prof. AGH. Wykonawca: M. RYWOTYCKI. Finansowanie NCBiR, Umowa nr NR15 0020 10, 2010-2013.
 • Badania naukowe, analiza istniejącej instalacji wentylacyjnej oraz wykonanie pomiarów kontrolnych. Kierownik pracy: dr inż. A. Szajding. Wykonawca: M. RYWOTYCKI. Finansowanie: Brembo Poland Sp. z o.o., Umowa nr 30.30.110.241, 2013.
 • Innowacyjne technologie poprawy efektywności energetycznej w procesie produkcji wielkogabarytowych odkuwek. Projekt rozwojowy, kierownik projektu na AGH: dr hab. inż. T. Telejko, prof. AGH. Wykonawca: M. RYWOTYCKI. Finansowanie: NCBiR, Umowa nr GEKON1/O2/213082/4/2014, 2014-2015.
 • Projekt i badania obudowy FIREBOX EI60 wytrzymującej 60 minut w warunkach pożaru (w temperaturze do 960 stopni C). Kierownik projektu: dr inż. A. Gołdasz. Wykonawca: M. RYWOTYCKI. Finansowanie: Edward Biel Producent Rozdzielnic Elektrycznych, Umowa nr 30.30.110.336, 2015.
 • Wykonanie analizy spalin oraz ustalenie prawidłowego stosunku nadmiaru powietrza spalania w piecu grzewczym 18 ELTI. Kierownik pracy: dr inż. A. Gołdasz. Wykonawca: M. RYWOTYCKI, Finansowanie: Celsa Huta Ostrowiec Sp. z o.o., Umowa nr 30.30.110.492, 2017
 • Wykonanie bilansu powietrza nawiewanego i wywiewanego w halach Brembo Poland Sp..z o.o. Kierownik pracy: dr inż. A. Szajding. Wykonawca: M. RYWOTYCKI. Finansowanie: Brembo Poland Sp. z o.o., Umowa nr 5.5.110.494, 2017.
 • Wykonanie analizy istniejącej instalacji wentylacji nawiewnej w hali produkcyjnej. Kierownik pracy: dr inż. A. Szajding. Wykonawca: M. RYWOTYCKI. Finansowanie: Lear Lear Corporation Poland II sp. z o.o, Umowa nr 30.30.110.479, 2017.

 

Wybrane publikacje:

 • Modelling liquid steel motion caused by electromagnetic stirring in continuous casting steel process — Modelowanie ruchu ciekłej stali wywołane mieszaniem elektromagnetycznym w procesie ciągłego odlewania / M. RYWOTYCKI, Z. MALINOWSKI, J. GIEŁŻECKI, A. GOŁDASZ // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2014 vol. 59 iss. 2, s. 487–492.
 • Comparison of four models of radiative heat transfer between flat surface to evaluate the temperature field based on example of the continuous casting mould — Porównanie czterech modeli radiacyjnej wymiany ciepła pomiędzy powierzchniami płaskimi na pole temperatury na przykładzie krystalizatora COS / M. RYWOTYCKI, Z. MALINOWSKI, K. MIŁKOWSKA-PISZCZEK, A. GOŁDASZ, B. HADAŁA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2015 vol. 60 iss. 1, s. 209–213.
 • The influence of burner locations in the heating furnace on the charge temperature field — Wpływ usytuowania palników w piecu grzewczym na pole temperatury nagrzewanego wsadu do przeróbki plastycznej / M. RYWOTYCKI, A. SZAJDING, Z. MALINOWSKI, T. TELEJKO, A. GOŁDASZ, M. Beneš // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2015 vol. 60 iss. 3A, s. 1981–1985.
 • Energy losses from the furnace chamber walls during heating and heat treatment of heavy forgings / Beata HADAŁA, Zbigniew MALINOWSKI, Marcin RYWOTYCKI // Energy ; ISSN 0360-5442. — 2017 vol. 139, s. 298–314.
 • Wymiana ciepła w warunkach kontaktu narzędzia i materiału w wysokotemperaturowych procesach metalurgicznych— Heat transfer during contact of tool and material in high-temperature metallurgical processes / Marcin RYWOTYCKI. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017.

 

Staże naukowe:

 • Czech Technical University in Prague, 06.2014 - 07.2014, staż naukowy
 • Czech Technical University in Prague, 06.2016 - 07.2016, staż naukowy

 

Profile naukowe:

ORCID0000-0002-0738-0339, ResearcherIDS-7643-2017, Scopus35068589400, PBN901383

Inne:

Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju