dr inż. Agnieszka Cebo-Rudnicka

cebo_newE-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Telefon: +48 12 617 29 20

Konsultacje: poniedziałek 11:45-12:45, konsultacje na platformie MS Teams

Tematyka badawcza: Analiza złożonych zagadnień przepływu ciepła, identyfikacja warunków brzegowych wymiany ciepła, modelowanie numeryczne zmian temperatury materiałów.

 

Grupa badawcza procesów cieplnych i przepływowych

Zespół badawczy (1):

tematyka: badania i analiza wymiany ciepła podczas chłodzenia w obecności zmiany fazy

kierownik: dr hab. inż. Beata Hadała, prof. AGH

członkowie:

 • dr inż. Agnieszka Cebo-Rudnicka, promotor pomocniczy w doktoracie mgr. inż. Elżbiety Jasiewicz, promotor pomocniczy w doktoracie mgr inż. Kamila Jasiewicz
 • mgr inż. Elżbieta Jasiewicz - doktorantka Szkoły Doktorskiej
 • mgr inż. Kamil Jasiewicz - doktorant Szkoły Doktorskiej

 

Udział w projektach (projekty realizowane w ostatnich kilku latach):

 • Innowacyjne technologie poprawy efektywności energetycznej w procesie produkcji wielkogabarytowych odkuwek. GEKON1/O2/213082/4/2014. Wykonawca A. Cebo-Rudnicka.
 • Opracowanie metody i oprogramowania do wyznaczania współczynnika przejmowania ciepła w procesach chłodzenia metali za pomocą płynów. Projekt badawczo-rozwojowy NR15 0020 10. Wykonawca A. Cebo-Rudnicka.
 • Badanie wpływu przemian fazowych na rozwiązanie brzegowego zagadnienia odwrotnego w procesie hartowania stali. Wykonawca A. Cebo-Rudnicka.
 • Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wyrobów walcowanych z przeznaczeniem do kucia precyzyjnego odkuwek dla motoryzacji. Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1. Projekt B+R przedsiębiorstw na podstawie Umowy POIR.01.01.01-00-1077/17
     Tematy:
 • Opracowanie naprężeń cieplnych w nagrzewanych kęsiskach na podstawie wyników obliczeń numerycznych i ich analizy. Wykonawca: A. Cebo-Rudnicka,
 • Opracowanie zmian temperatury walcowanych prętów okrągłych na podstawie wyników obliczeń numerycznych i ich analizy. Wykonawca: A. Cebo-Rudnicka,
 • Opracowanie innowacyjnej technologii termomechanicznego walcowania stali mikrostopowych, niezbędnej do wytworzenia innowacyjnych wyrobów długich o unikalnej kombinacji własności mechanicznych i technologicznych, z naciskiem na wysoką wytrzymałość na poziomie Re=355-700 MPa i odporność udarnościową gwarantowaną do temperatury -40°C, 2020-2023. Projekt B+R przedsiębiorstw na podstawie Umowy o dofinansowanie: Grant NCBiR nr POIR.01.02.00-00-0204/17
     Temat:
 • Obliczenie i opracowanie wyników zmian temperatury walcowanych prętów  płaskich. Wykonawca: A. Cebo-Rudnicka,
 • Innowacyjna technologia wytwarzania pierścieni wielkogabarytowych do zastosowania w najtrudniejszych warunkach eksploatacji w przemyśle okrętowym i offshore. Projekt realizowany w ramach Programu Sektorowego „INNOSTAL”, Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R” I Oś priorytetowa „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt NCBiR POIR.01.02.00-00-0086/19,
     Temat:
 • Opracowanie zmian pola temperatury w czasie obróbki cieplnej pierścieni wielkogabarytowych. Wykonawca: A. Cebo-Rudnicka,
 • Opracowanie wytycznych dotyczących sposobów chłodzenia pierścieni wielkogabarytowych w czasie obróbki cieplnej. Wykonawca: A. Cebo-Rudnicka,

 

Wybrane publikacje:

 • Dedicated three dimensional numerical models for the inverse determination of the heat flux and heat transfer coefficient distributions over the metal plate surface cooled by water / Zbigniew MALINOWSKI, Tadeusz TELEJKO, Beata HADAŁA, Agnieszka CEBO-RUDNICKA, Artur SZAJDING // International Journal of Heat and Mass Transfer ; ISSN 0017-9310. — 2014 vol. 75, s. 347–361.
 • Inverse method implementation to heat transfer coefficient determination over the plate cooled by water spray / Z. MALINOWSKI, A. CEBO-RUDNICKA, A. TELEJKO, B. HADAŁA, A. SZAJDING // Inverse Problems in Science and Engineering ; ISSN 1741-5977. — 2015 vol. 23 no. 3, s. 518–556.
 • Heat transfer coefficient distribution over the inconel plate cooled from high temperature by the array of water jets / Z. MALINOWSKI, T. TELEJKO, A. CEBO-RUDNICKA, A. SZAJDING, M. RYWOTYCKI, B. HADAŁA // Journal of Physics. Conference Series ; ISSN 1742-6588. — 2016 vol. 745 art. no. 032093, s. 1–10.
 • The influence of selected parameters of spray cooling and thermal conductivity on heat transfer coefficient / Agnieszka CEBO-RUDNICKA, Zbigniew MALINOWSKI, Andrzej BUCZEK // International Journal of Thermal Sciences ; ISSN 1290-0729. — 2016 vol. 110, s. 52–64. — Bibliogr. s. 64, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-07-01.
 • Analysis of thermal stresses and strains developing during the heat treatment of windmill shaft / A. CEBO-RUDNICKA, Z. MALINOWSKI, T. TELEJKO // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2017 vol. 62 iss. 2A, s. 459–471.
 • Experimental identification and a model of a local heat transfer coefficient for water – air assisted spray cooling of vertical low conductivity steel plates from high temperature / Beata HADAŁA, Zbigniew MALINOWSKI, Tadeusz TELEJKO, Artur SZAJDING, Agnieszka CEBO-RUDNICKA // International Journal of Thermal Sciences ; ISSN 1290-0729. — 2019 vol. 136, s. 200–216.
 • Identification of heat flux and heat transfer coefficient during water spray cooling of horizontal copper plate / Agnieszka CEBO-RUDNICKA, Zbigniew MALINOWSKI // International Journal of Thermal Sciences ; ISSN 1290-0729. — 2019 vol. 145 art. no. 106038, s. 1–24.
 • Identification of the heat transfer coefficient during cooling process by means of Trefftz method / Krzysztof Grysa, Artur Maciąg, Agnieszka CEBO-RUDNICKA, Magdalena Walaszczyk // Engineering Analysis With Boundary Elements ; ISSN 0955-7997. — 2018 vol. 95, s. 33–39.
 • Implementation of one and three dimensional models for heat transfer coefficient identification over the plate cooled by the circular water jets / Zbigniew MALINOWSKI, Agnieszka CEBO-RUDNICKA, Beata HADAŁA, Artur SZAJDING, Tadeusz TELEJKO // Heat and Mass Transfer ; ISSN 0947-7411. — 2018 vol. 54 iss. 8 spec. iss., s. 2195–2213.

 

Działalność dydaktyczna:

 • wykłady, ćwiczenia projektowe z audytu energetycznego, ogrzewnictwa i chłodnictwa oraz mechanizmów oczyszczania gazów z zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, ćwiczenia laboratoryjne oraz audytoryjne z wymiany ciepła i masy, z podstaw termodynamiki technicznej, podstaw mechaniki płynów, wentylacji i klimatyzacji, identyfikacji parametrów modeli procesów cieplnych.
 • promotor pomocniczy studenta studiów doktoranckich mgr inż. Aleksandry Przyłuckiej (studentka II roku Szkoły Doktorskiej AGH),
 • promotor pomocniczy studenta studiów doktoranckich mgr inż. Elżbiety Jasiewicz (studentka I roku Szkoły Doktorskiej AGH),
 • promotor pomocniczy studenta studiów doktoranckich mgr inż. Kamila Jasiewicza (student I roku Szkoły Doktorskiej AGH),
 • promotor 21 prac magisterskich oraz inżynierskich.

 

Staże naukowe:

Instytut Metalurgii Żelaza

 

Profile naukowe:

Scopus: 48361128700, orcid.org/0000-0003-3614-4287