Pracownicy

Pracownia MODELOWANIA PROCESÓW CIEPLNYCH 

malinowski

prof. dr hab. inż.
Zbigniew Malinowski

 

cebo

dr inż.
Agnieszka Cebo-Rudnicka

 

hadała

dr hab. inż.
Beata Hadała
prof. AGH

 

rywotycki

dr hab. inż.
Marcin Rywotycki
prof. AGH

 

szyndler

dr inż.
Joanna Szyndler

hajder

mgr inż.
Lucyna Hajder

urbaniak

mgr inż.
Roksana Urbaniak

 

user

mgr inż.
Beata Zygmunt

user

mgr inż.
Aleksandra Przyłucka

user

mgr inż.
Elżbieta Jasiewicz

user

mgr inż.
Kamil Jasiewicz

 

Pracownia TECHNIKI CIEPLNEJ

telejko

prof. dr hab. inż.
Tadeusz Telejko

szajding

dr inż.
Artur Szajding

user

mgr inż.
Patrycja Trestka

 

Pracownia CHEMII PROCESÓW SPALANIA

magdziarz

dr hab. Aneta Magdziarz 
prof. n. AGH

jerzak

dr inż.
Wojciech Jerzak

kuznia

dr inż.
Monika Kuźnia

wilk

dr hab. inż.
Małgorzata Wilk
prof. AGH

magiera

dr
Anna Magiera

sieradzka

mgr inż.
Małgorzata Sieradzka

sliz

mgr inż.
Maciej Śliz

bieniek

mgr inż.
Artur Bieniek

user

mgr inż.
Klaudia Czerwińska

 

Pracownia MIKROMODELI PROCESÓW CIEPLNYCH

svyetlichnyy_new

prof. dr hab. inż.
Dmytro Svyetlichnyy

łach

dr inż.
Łukasz Łach

straka

dr inż.
Robert Straka

 

PRACOWNICY TECHNICZNI

 

ADMINISTRACJA

sasorska

Ludmiła Sasorska

 

Pracownicy emerytowani

kalicka

prof. dr hab.
Zofia Kalicka

PRACOWNIA MODELOWANIA PROCESÓW CIEPLNYCH

Opis w przygotowaniu...

PRACOWNIA TECHNIKI CIEPLNEJ

Tematyka badawczo-naukowa Pracowni Techniki Cieplnej:

  • Matematyczne i numeryczne modelowanie wymiany ciepła w wysokotemperaturowych piecach grzewczych
  • Brzegowe i współczynnikowe zagadnienia odwrotne przewodzenia ciepła
  • Bilanse cieplne procesów i urządzeń
  • Zastosowanie termowizji w badaniach wymiany ciepła
PRACOWNIA CHEMII PROCESÓW SPALANIA

   Pracownię tworzy zespół o zróżnicowanym wykształceniu, doskonale przygotowany do prowadzenia badań o szerokim profilu tematycznym. Są to absolwenci UJ, PK i AGH, wykształceni w następujących dziedzinach: chemia, inżynieria środowiska, metalurgia.

   Badane są procesy spalania paliw gazowych, węgla, biomasy, osadów ściekowych,  współspalania węgla z biomasą, obróbki wstępnej biomasy oraz generowania zanieczyszczeń w spalinach i formowania popiołów. Wykonywane są badania eksperymentalne oraz modelowanie teoretyczne.

Aktualnie badania obejmują:

  • Paliwa gazowe – warunki stabilności płomieni wirowych w zależności od składu mieszanki i atmosfery spalania.
  • Biomasa - procesy termicznej przemiany biomasy i osadów ściekowych, toryfikacja i hydrotermiczne uwęglania jako procesy wstępnej obróbki, właściwości korozyjne popiołów.
  • Pierwiastki śladowe - modelowanie termodynamiczne migracji pierwiastków śladowych z biomasy oraz węgla do popiołu i gazy gazowej wraz z badaniami eksperymentalnymi.
  • Spalanie fluidalne - retencja siarki w popiele przy współspalaniu w zależności od atmosfery spalania oraz typu węgla i biomasy.
  • Popioły lotne z węgla – analiza możliwości zastosowania w kompozytowych piankach poliuretanowych stosowanych jako materiał izolacyjny.

  

   Narzędzia badań -  nowoczesna aparatura do analizy instrumentalnej, programy numeryczne do badań równowag chemicznych, zaprojektowane i przygotowane stanowiska badawcze.  Badania prowadzone są w samym zespole oraz we współpracy międzywydziałowej i międzyuczelnianej.

   Zespół Pracowni prowadzi wykłady i ćwiczenia o następującej tematyce, zgodnej z prowadzonymi badaniami naukowymi: chemia, procesy spalania, ochrona środowiska, gospodarka odpadami, migracja zanieczyszczeń, biopaliwa.

PRACOWNIA MIKROMODELI PROCESÓW CIEPLNYCH

Opis w przygotowaniu...