Rys historyczny

Senat powstałej w 1919 roku Akademii Górniczej w dniu 1 maja 1922 roku powołał pierwszą Radę Wydziału Hutniczego - tzn. wyodrębniono metalurgię jako kierunek kształcenia i dyscyplinę nauki. Ponieważ prowadzenie wysokotemperaturowych procesów wytwarzania stali i jej przeróbki plastycznej, a następnie obróbki cieplnej wymagało wzmocnienia potencjału naukowego kadry, zatrudniono Profesora Romana Dawidowskiego, wybitnego specjalistę z zakresu procesów cieplnych i decyzją z 2 stycznia 1925 roku powołano Katedrę Technologii Ciepła i Paliwa. dawidowski

 

Pracownicy Katedry prowadzili prace naukowo-badawcze dla powstającego przemysłu II Rzeczypospolitej. Równolegle prowadzono w Katedrze wykłady, ćwiczenia tablicowe oraz laboratoria z zakresu spalania węgla kamiennego (wtedy główne paliwo) wymiany ciepła i urządzeń energetycznych (piece, żeliwiaki, rekuperatory itp.).

W latach trzydziestych powołano (w organizacji) Katedrę Budowy Pieców. Od 1925 do 1953 roku pomieszczenia Katedry i laboratoria znajdowały się w pomieszczeniach Akademii Górniczej mieszczących się przy ul. Krzemionki.

andrzejewski

Po śmierci Profesora Romana Dawidowskiego w 1952 roku kierownikiem Katedry Gospodarki Cieplnej (nowa nazwa) został Docent Roman Andrzejewski (1953 r.), który kierował Katedrą w Akademii Górniczo Hutniczej do 1963 roku. Katedra znajdowała się w budynkach przy Al. Mickiewicza, początkowo w pawilonie A2, a od 1959 roku w pawilonie B4.

W 1959 roku z Katedry Gospodarki Cieplnej wydzielono samodzielną Katedrę Budowy Pieców Hutniczych pod kierownictwem dr inż. Tadeusza Pawlika, a specjalność Budowa Pieców uzyskała możliwość dyplomowania specjalistów z zakresu budowy i remontów pieców.

pawlik

schillak

W latach 1963 -1966 kierownikiem Katedry Gospodarki Cieplnej był Docent Aleksander Schillak. W 1966 roku Rada Wydziału Metalurgicznego uchwaliła połączenie obu Katedr w Katedrę Gospodarki Cieplnej i Budowy Pieców, zaś kierownikiem został Docent Tadeusz Pawlik.

W 1967 roku powołano (w organizacji) Katedrę Modelowania Procesów Cieplnych a p.o. kierownika został Profesor Tadeusz Senkara. W 1969 roku utworzono Instytut Metalurgii AGH, co spowodowało ponowną reorganizację struktur Wydziału. Powstał Zakład Techniki Cieplnej i Pieców Przemysłowych z Profesorem Tadeuszem Pawlikiem na czele.

senkara

 

słupek

 

W 1991 roku wskutek odejścia Profesora Tadeusza Pawlika na emeryturę kierownikiem Zakładu został Profesor Stanisław Słupek. W 1993 dokonano zmiany nazwy (i kierunku badań naukowych i dydaktycznych) na Zakład Techniki Cieplnej i Ochrony Środowiska.

Po śmierci Profesora Stanisława Słupka w 2006 roku kierownictwo Zakładu objął Profesor Tadeusz Telejko. W kwietniu 2007 roku zmieniono nazwę na Katedra Techniki Cieplnej i Ochrony Środowiska.

telejko

malinowski

 

W 2008 roku Profesor Tadeusz Telejko zostaje Prodziekanem Wydziału ds. Badań Naukowych i Finansów. Kierownictwo Katedry na dwie kadencje obejmuje Profesor Zbigniew Malinowski.

W 2017 roku Kierownikiem Katedry zostaje dr hab. inż. Beata Hadała.