Katedra

Katedra Techniki Cieplnej i Ochrony Środowiska wywodzi się z powstałej w 1922 r Katedry Technologii Ciepła i Paliwa.

Główne kierunki badawcze i dydaktyczne Katedry obejmują następujące zagadnienia: wymiana ciepła i masy, komputerowe modelowanie w technice cieplnej, piece i urządzenia energetyczne, spalanie paliw, ochrona środowiska i utylizacja odpadów.